Polgoods Benelux

1. Sklejka – ogólne informacje é è

Do wyrobu sklejki używamy drewna: brzozy, olchy, buka, sosny, świerka. Zwykle arkusz sklejki zbudowany jest z różnych rodzajów drewna np. sosna/olcha, brzoza/sosna. O kwalifikacji danej sklejki do typu sklejek iglastych czy liściastych decyduje rodzaj drewna warstw zewnętrznych użytych do budowy danej płyty. Warstwy wewnętrzne mogą być z drewna tego samego lub innego rodzaju niż warstwy zewnętrzne.

W zależności od zastosowanej masy klejowej rozróżnia się:

· sklejki suchotrwałe, · sklejki wodoodporne, · oraz tzw. sklejki wodoodporne z jasną spoiną .

 

 

 

 

Porównanie najpopularniejszych funkcjonujących na rynku oznaczeń sklejki wg rodzajów spoin (jakości sklejenia).

wpa7b9252c.jpg

* Zastosowanie klejów do wytworzenia sklejki nie pozbawia jej cech produktu naturalnego. Stosowanie klejów najnowszej generacji powoduje, że sklejki spełniają wymagania klasy higieniczności E1 (klasa A emisji formaldehydu zgodnie z PN-EN 1084).

1-A.  Właściwości fizyczno-mechaniczne sklejki ç é è

Poniżej podajemy kilka najbardziej podstawowych właściwości fizycznych, mechanicznych i wytrzymałościowych sklejki. Wartości te obowiązują dla sklejek produkowanych, to znaczy wykonywanych z drewna sosny, świerka, olchy, brzozy, buka.

Właściwości :

Wartość - badania wykonane zgodnie z normą

Wilgotność 5-12% (PN-EN 322)

Gęstość 550-800 kg/m² (PN-EN 323)

Wytrzymałość na zginanie 30-100 MPa * (PN-EN 310)

Wytrzymałość na rozciąganie 30-60 MPa * (PN-EN 310)

Wytrzymałość na ściskanie 25-50 MPa * (PN-EN 310)

Moduł sprężystości 3 500-10 000 MPa * (PN-EN 310)

Zmiany wymiarów w zależności od zmiany wilgotności powietrza do 0,5% (PN-EN 318)

Klasa reakcji na ogień  D-s2,d0 dla grubości >9mm (PN-EN 13986 PN-EN 13501-1)

1-B. Sklejka iglasta ç é è

Rodzaj sklejki z obłogami (warstwy zewnętrzne) z forniru sosnowego lub świerkowego. Warstwy wewnętrzne zbudowane są z forniru iglastego lub liściastego.

Produkowana w następujących typach sklejenia:

· suchotrwała: na bazie żywicy mocznikowo-formaldehydowej, do użytku w warunkach suchych (wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 636-1)

· wodoodporna z jasną spoiną: na bazie żywicy mocznikowo-melaminowo-formaldehydowej,

do użytku w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 636-2),

· wodoodporna: na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej, do użytku w warunkach zewnętrznych (wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 636-3).

Formaty standardowe:

2230 x 1530 mm

2139 x 1250 mm

2440 x 1220 mm

2500 x 1250 mm

Inne formaty po uzgodnieniu.

Grubości: 4 – 50 mm.

Klasy jakości: E, I, II, III, IV wg PN-EN 635

Gęstość: 550 – 650 kg/m3.

Możliwości obróbki:

Wszystkie nizej podane rodzaje sklejki oraz formaty standartowe mozna poddać obróbce takiej jak:

Cięcie na mniejsze formaty na formatyzerkach; obróbka krawędzi prosta i profilowa, wiercenie otworów, rowków itp. w centrach obróbczych CNC.

Obróbka krawędzi płyt i formatek na wpust-wypust (min. rozstaw między frezowanymi krawędziami 300 mm, zakres obrabianych grubości 16-30mm).

1-C. Sklejka liściasta ç é è

Rodzaj sklejki, z obłogami (warstwy zewnętrzne) z fornirów z drewna liściastego, brzozowego lub olchowego. Warstwy wewnętrzne mogą być z fornirów z drewna liściastego lub liściastego i iglastego.

Produkowana w następujących typach sklejenia:

· suchotrwała: na bazie żywicy mocznikowo-formaldehydowej , do użytku warunkach suchych(wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 636-1),

· wodoodporna z jasną spoiną: na bazie żywicy mocznikowo-melaminowo-formaldehydowej,

do użytku w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 636-2),

· wodoodporna: na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej , do użytku w warunkach zewnętrznych(wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 636-3).

Formaty standardowe:

1250 x 2500 mm

2135 x 1250 mm

2440 x 1250 mm

2500 x 1250 mm

1220 x 2440 mm

1250 x 2135 mm

1530 x 2230 mm

1500 x 2500 mm

1250 x 3000 mm

1500 x 3000 mm

Inne formaty po uzgodnieniu.

Grubości: 4 – 50 mm

Klasy jakości: E, I, II, III, IV wg PN-EN 635

Gęstość: 640 – 760 kg/ m3.

1-D. Sklejka bukowa ç é è

Rodzaj sklejki liściastej z obłogami (warstwy zewnętrzne) z fornirów z drewna bukowego. Warstwy wewnętrzne mogą być z fornirów z drewna innego niż bukowe.

Produkowana w następujących typach sklejenia:

· suchotrwała: na bazie żywicy mocznikowo-formaldehydowej , do użytku warunkach suchych(wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 636-1),

· wodoodporna z jasną spoiną: na bazie żywicy mocznikowo-melaminowo-formaldehydowej,

do użytku w warunkach wilgotnych (wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 636-2),

· wodoodporna: na bazie żywicy fenolowo-formaldehydowej , do użytku w warunkach zewnętrznych(wg PN-EN 636, klasa techniczna EN 636-3).

Formaty standardowe:

1250 x 1950 mm

2135 x 1250 mm

2440 x 1220 mm

2500 x 1250 mm

1250 x 2200 mm

1250 x 2500 mm

Inne formaty po uzgodnieniu.

Grubości: 4 – 50 mm

Klasy jakości: E, I, II, III, IV wg PN-EN 635

Gęstość: 720 – 800 kg/ m3.

1-E. Sklejka z filmami ç é è

Informacje ogólne

Jest to płyta sklejkowa otrzymana przez zaprasowanie na sklejkę liściastą wodoodporną specjalnego papieru zaimpregnowanego żywicą, tak zwanego filmu. W zależności od rodzaju żywicy jaką zaimpregnowany jest papier wyróżniamy filmy fenolowe i filmy melaminowe. Proces zaprasowania filmu odbywa się pod wysokim ciśnieniem i w wysokiej temperaturze, dzięki czemu żywica z filmu przenika do struktury drewna płyty bazowej dając w efekcie bardzo odporną powierzchnię.

Z zastosowania odpowiedniego rodzaju filmu wynika podział na sklejki z filmami fenolowymi oraz sklejki z filmami melaminowymi.

Poniższa tabela prezentuje rodzaje sklejki z filmami dostępne w naszej ofercie.

wp33375ec8.jpg

* w tym m.in. sklejka szalunkowa oraz sklejka z odciskiem siatki  lub heksagonalnym. 

Sklejka z filmami fenolowymi

Standardowe gramatury i kolory filmów:

wp477876de.jpg
wpcf772283.jpg

Odmiany powierzchni:

· dwustronnie gładka (gładka/gładka)

· z jednostronnym odciskiem siatki (siatka/ gładka)

(zamiast odcisku siatki możliwość jednostronnego odcisku o innej strukturze na przykład o strukturze plastra miodu, czyli heksagonalnej)

· z dwustronnym odciskiem siatki (siatka/siatka)

Formaty standardowe:

1250 x 2500 mm

1500 x 2500 mm

1500 x 3000 mm

Inne formaty po uzgodnieniu.

Grubość: 6.5 – 35 mm

Gęstość: 680 – 760 kg/m3

Sklejka szalunkowa: (sklejka liściasta wodoodporna z filmem fenolowym, gładka/gładka)

Ostatnie trendy w budownictwie na wykorzystywanie sklejek pokrytych filmami do wszelkiego rodzaju prac szalunkowych skłoniły nas do wyróżnienia nazwy handlowej ,,sklejki szalunkowe’’. Zarówno inwestorzy indywidualni , jak i wielkie firmy deweloperskie używają sklejek szalunkowych ze względu na ich doskonałe właściwości użytkowe i możliwość wielokrotnego wykorzystania. Swoją reputację zawdzięczają one takim cechom, jak wysoka odporność na uszkodzenia mechaniczne, ścieranie, wilgoć, podwyższoną temperaturę, pęknięcia oraz niekorzystne warunki atmosferyczne. Jednym z głównych odbiorców sklejek szalunkowych są producenci systemów form do zalewania betonem oraz form do produkcji prefabrykatów budowlanych.

 

Sklejka z odciskiem siatki: (sklejka liściasta wodoodporna z filmem fenolowym, siatka/gładka lub siatka/siatka)

Podobnie jak sklejka szalunkowa zdobywa sobie coraz większą popularność w szeroko pojętym budownictwie, gdzie wykorzystuje się ją na rusztowania wielokrotnego użytku, na wszelkiego rodzaju podesty i podłogi hal przemysłowych i obiektów użyteczności publicznej. Podobnie w przemyśle środków transportu stosuje się je na podłogi pojazdów, kontenerów, statków itd. – wszędzie tam, gdzie wymagana jest powierzchnia o zwiększonym współczynniku tarcia.

Sklejka z filmami melaminowymi

Standardowe gramatury i kolory filmów:

wpd77e97de.jpg

                               *gramatura filmu

Odmiany powierzchni:

· dwustronnie gładka (gładka/gładka)

· z jednostronnym odciskiem siatki (siatka/ gładka)

(zamiast odcisku siatki możliwość jednostronnego odcisku o innej strukturze, na przykład o strukturze plastra miodu, czyli heksagonalnej)

· z dwustronnym odciskiem siatki (siatka/siatka)

Formaty standardowe:

1250 x 2500mm

1500 x 2500 mm/3000mm

Inne formaty po uzgodnieniu.

Grubość: 10 – 35 mm.

Gęstość: 680-760 kg/m3.

1-F. Sklejka do cięcia laserem ç é è

Typ sklejki o specjalnie ulepszonej budowie bez żadnych rozsunięć forniru zarówno na powierzchni, jak i w rdzeniu materiału (wady takie mogą zakłócić proces cięcia promieniem lasera). Produkowana z drewna liściastego (100% brzoza, 100% olcha, brzoza/olcha), suchotrwała na bazie żywicy mocznikowo-formaldehydowej lub mocznikowo-melaminowo-formaldehydowej.

Rodzaje wykończenia powierzchni:

· szlifowanie

· żywicowanie

· pokrywanie powierzchni filmem melaminowym bezbarwnym o gramaturze 120 g/m2

Formaty standardowe:

wpd547bc30.jpg

Inne formaty po uzgodnieniu .

Grubość: 9 – 18 mm

Klasy jakości: I, II, wg PN-EN 635

Gęstość:  640 – 760 kg/m3

Główne obszary zastosowań: Stosowana wszędzie tam, gdzie do wycinania elementów lub wzorów używa się laserów. Największym odbiorcą tego typu sklejki są producenci wykrojników do automatycznej produkcji opakowań kartonowych. Wycinają w sklejce skomplikowane rowki do osadzania metalowych ostrzy wykrawających w kartonach kształt rozłożonego opakowania.

1-G. Listwy sklejkowe ç é è

Listwy bukowe i brzozowe są produkowane ze sklejki liściastej suchotrwałej oklejanej papierami ozdobnymi.

Rodzaj folii, wymiar, oraz grubość są uwarunkowane od zamówienia klienta.

Listwy te spełniają warunki techniczne odpowiednie dla sklejek liściastych.

Powyższy produkt ma zastosowanie w meblarstwie do mebli tapicerowanych (łóżek, foteli, kanap, itp.)

2. Płyta stolarska ç é è

Płyty stolarskie mogą być produkowane jako trójwarstwowe lub pięciowarstwowe.

Formaty standardowe:

wp761d7ee3.jpg

Grubość: 16 – 25 mm

Gęstość: 550-650 kg/m3

Klasy jakości: I, II wg EN 635

Płyty stolarskie produkowane są na bazie płyty listewkowej z drewna iglastego lub

liściastego oklejanej dwustronnie obłogami liściastymi lub iglastymi.

 

Oklejane mogą być także okleinami naturalnymi (buk, dąb, sosna, klon, orzech, sapeli, wiśnia).

Charakteryzują się dobrymi właściwościami fizycznymi oraz klasą higieniczności E1.

Ponadto istnieje możliwość indywidualnego ustalenia grubości.

Polecamy również płyty listewkowe z drewna iglastego i liściastego.

Możliwości obróbki:

· Cięcie na mniejsze formaty na formatyzerkach, wiercenie otworów, rowków itp. w centrach obróbczych CNC.

3. Płyta pilśniowa (płyta twarda) ç é è

6-B. Tarcica liściasta ç é è

8. Parkiet ç é è

9. Meble ç é è

7. Program ogrodowy ç é è

wpf5b99d52.png
wp7f5eb570.png
wpeea27cf4.png
wp9ec59518_0f.jpg

Zamówienia ç é

6-A. Tarcica iglasta ç é è

4. Płyta porowata (płyta miękka) ç é è

6. Tarcica ç é è

wp62f380fe_0f.jpg
wp163ad604_0f.jpg
wpeb618fdc.png
wp76134c84.png
wp210de094_0f.jpg
wp9ee3d791.jpg
wp779e84d2_0f.jpg
wp3204a39f_0f.jpg
wp32b12409_0f.jpg
wp28dae140.jpg
wpe798087f.jpg
wp26c7fefd_0f.jpg

Płyty pilśniowe produkowane i oferowane są w grubościach  2,0; 2,4; 2,8; 3,0; 3,2; 4,0; 4,5; 5,0; 5,5; 6,0; 6,4 mm. Podstawowymi grubościami są: 2,5; 3,0 i 5,0 mm.

Wymiary standartowe płyt to:

szerokość: 1220; 1610 i 2060 mm
długość: 610; 1705; 1830; 2140; 2440; 2750; 3000 i 3050 mm

Możliwości obróbki:

· cięcie na mniejsze formaty na formatyzerkach według potrzeb i wymagań odbiorcy

· lakierowanie lakierami wodorozcieńczalnymi oraz lakierami nitro

 

5. Płyta klejona z drewna litego ç é è

5-A. Płyta lita na długości ç é è

5-B. płyta łączona na długości na mikrowczepy ç é è

ZASTOSOWANIE:
Płyty porowate znajdują szerokie zastosowanie w budownictwie jako doskonały materiał do izolacji termiczno-akustycznej ścian, podłóg i dachów. Są również używane w przemyśle opakowaniowym jako przekładki amortyzujące lub przegrody oraz w galanterii drzewnej.

 

WYMIARY STANDARDOWE:
szerokość: 1200; 1220 mm
długość: 1830; 2440; 2500; 2700; 2750; 3050 mm

GRUBOŚCI:
7,0; 8,0; 9,0; 9,5; 12,0; 12,5; 15,0; 16,0; 19,0; 20,0 mm

 

 

Produkowana jest z twardych gatunków drewna jak: dąb ,buk ,jesion,brzoza w

grubościach: od 18-50 mm

szerokościach: do 1100 mm

długościach: do 2500 mm

klasy jakości: I/I ,I/II , II/II ,II/III , III/III

Produkowana jest z twardych gatunków drewna jak: dąb, buk, jesion, brzoza w

grubościach: od 16-50 mm

szerokościach: do 1000 mm

długościach: do 6000 mm

klasy jakości: I/I ,I/II , II/II ,II/III , III/III

Produkowana jest z drewna sosnowego oraz świerkowego w

grubościach: od 16-100 mm

długościach: od 1500-6000 mm

Istnieje możliwość dostawy zarówno tarcicy świeżej jak i komorowo-suchej w różnym sortymencie i różnych klasach jakości.

Produkowana jest z drewna dębowego, bukowego, brzozowego, olchowego w

grubościach: od 18-100 mm

długościach: od 1500-6000 mm.

Istnieje możliwość dostawy zarówno tarcicy świeżej lub komorowo-suchej w różnym sortymencie i różnych klasach jakości.

Oferujemy pergole, palisady, rolbordery, ogrodzenia, podesty, różnego rodzaju skrzynie na kwiaty, altany, deski strugane i inne wyroby. Wszystkie produkty mogą być zarówno impregnowane, jak i nie impregnowane.

-deski posadzkowe klejone dębowe,jesionowe , bukowe oraz brzozowe

-parkiet lity(deszczułki posadzkowe)dębowe,jesionowe, bukowe oraz brzozowe

-parkiet mozaikowy dębowy,jesionowy,bukowy,brzozowy

Oferujemy głównie meble na rynek kontraktowy takie jak:

stoły i krzesła, z drewna bukowego i dębowego

do hoteli, restauracji,  barów i kawiarni.

Zwracamy Państwa uwagę na fakt, że nie prowadzimy sprzedaży detailicznej.  Oferujemy głównie ładunki pełno-samochodowe.

W zamówieniach proszę podawać następujące dane:

Nazwę towaru i możliwie najszerszy opis i specifikację towaru. Po otrzymaniu Państwa zapotrzebowania natychmiast nawiążemy z Państwem kontakt celem uzgodnienia szczegółowych warunków zamówienia.

wpc0763f95_0f.jpg
wpfcffd708.jpg
wp98627892_0f.jpg
wpde3fece9_0f.jpg
wpbb96fed2_0f.jpg
wp0e934d64_0f.jpg
wp30e932f9_0f.jpg
wp344f862a_0f.jpg
wp24f0d25d_0f.jpg
wpf196af46_0f.jpg